Dansk – Københavns Universitet


 

Dansk på Københavns Universitet

Sprog, litteratur og medieanalyse er de tre kerneområder inden for danskfaget. Danskfaget koncentrerer sig primært med emner inden for dansk, men drager også paralleller til resten af Norden og verdenen.

Faget hører under Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab (INSS).

→ Læs om forskningen i faget og forskningen på instituttet.

→ Find kontaktoplysninger på de ansatte.

Vil du læse Dansk

Bacheloruddannelse
Læs om Dansk på universitetets studievalgsportal.

Tilvalg/meritkurser
Se tilvalgs- og sidefagskurser i fakultetets tilvalgskatalog.

Kandidatuddannelser
Læs om kandidatuddannelsen i Dansk.

Åbent universitet
Læs Dansk på Åbent Universitet.

Er du studerende på Dansk

Find dit uddannelseswebsted på intranettet:

Bachelorstuderende (også tilvalg)
Find bl.a. studievejledning og eksamensinfo

Kandidatstuderende (også tilvalg)
Find bl.a. studievejledning og eksamensinfo